Powstanie i działalność

Pomysł założenia Stowarzyszenia podsunęła Pani Heidrun Mohr-Meyer z Pforzheim – przedwojenna gdańszczanka. Ralizacją tego pomysłu zajęła się Ewa Rachoń – Komisarz Targów Amberif – wraz z Grupą Inicjatywną złożoną z reprezentantów środowisk twórczych, naukowych, kręgów biznesu, mediów i władz Gdańska. Po rejestracji Stowarzyszenia, w dniu 4 sierpnia 2003 r. ukonstytuował się jego Zarząd. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zbierania, dokumentowania i prezentowania materiałów związanych z twórczością Güntera Grassa, a także upamiętniających historię wielonarodowego Gdańska. Po dziesięciu latach istnienia Stowarzyszenie liczy 40 członków i czterech członków honorowych (stan z grudnia 2013 roku). Posiada znaczek przedstawiający logo (ślimak) zaprojektowane przed Andrzeja Taranka. Stowarzyszenie zorganizowało wiele imprez zainspirowanych twórczością Noblisty. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem nie tylko wśród członków Stowarzyszenia. I tak np. w 2004 r. w programie Targu Dominikańskiego znalazł się Dzień Güntera Grassa, podczas którego odbyły się projekcje filmów "Blaszany bębenek" i "Kot i mysz" w kinie "Neptun" połączone z dyskusją i wystawą fotografii. Na ulicy Długiej przed kinem "Neptun" grała grupa perkusyjna Jeunesse Musicale. Wieczorem miał miejsce "Teatr gotowania według Güntera Grassa". Ta ostatnia impreza stała się już tradycją Stowarzyszenia. Nasze Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych i naukowych w Gdańsku związanych z 80. rocznicą urodzin pisarza w 2007 roku i jego 85. jubileuszem w 2012 roku.