Zarząd

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - prezes Ewa Rachoń Ewa Rachoń - wiceprezes
Maciej Kraiński Maciej Kraiński - członek Zarządu Marta Turska - skarbnik
Ewelina Rogala - sekretarz

Komisja Rewizyjna

Wojciech Charkin − przewodniczący
Andrzej Fac
Mirosław Ossowski

Sąd koleżeński

Mieczysław Abramowicz − przewodniczący
Jerzy Kiszkis
Janusz Mosakowski